Vrouwen en liefde in familie en andere netwerken (door Marian Markelo)

Artikel geschreven door: Marian Markelo

De betekenis van vrouwen en liefde in familie en andere netwerken

In veel culturen zijn vrouwen de drager van tradities en ook vernieuwingen.
Mensen behoren tot verschillende verbanden, die allen ook hun specifieke betekenissen hebben voor de mens. In al die verbanden worden wij met elkaar verbonden door diverse energie soorten. Die verbindingen kunnen wij ook gebruiken en bekrachtigen door middel van intentie en attentie. Een hele belangrijke verbinding is die van de familie. Elke familie heeft een familieziel. In de familieziel zitten spirituele gebruiken, waarden, normen, rituelen tradities en symbolen die door vrouwen gedragen en onderhouden worden. In het Afrikaans denken staan de kracht van rituelen en stilte centraal en het belang van voorouders.

Wil je dat de kracht van de familie ziel werkt dan moet je ervoor zorgen dat de stroom van liefde niet onderbroken wordt. Het is aangetoond dat het ontbreken van liefde en de ziel een belangrijke factor is bij het ontstaan van ongemakken van het dagelijks leven en ziekte.

Als er in de liefde iets is verstoord en het wordt niet hersteld dan leidt dit generaties later tot allerlei problemen op geestelijk en of lichamelijk gebied. Liefde is een energie die je kan gebruiken om ongekende resultaten te bereiken in een gewenst veranderingsproces. Van onze ouders leren wij naar de wereld om ons heen kijken en naar ons zelf. We nemen veel patronen onbewust mee en over voor dat wij ons bewust zijn van ons eigen ik. Wie is dat eigenlijk dat eigen ik? Wanneer wij naar ons eigen ik gaan handelen dan komen wij vaak op een punt dat wij niet meer passen in het systeem van onze ouders en familie, er komen conflicten, verwijten, gevoelens van afwijzing, schuld , schaamte eenzaamheid en nog veel meer.
Soms gaan deze gevoelens zo ver dat wij veel onvrede en stress ervaren en gaan wij gedrag ontwikkelen waar wij zelf veel last van ondervinden.
Vele generaties dragen sporen van mee van onverwerkt lijden in een familie. Wij dragen vaak die vroege pijn in het heden mee, wij nemen deel aan het familie lot. Dit lot belemmert ons om het leven te omarmen en ja te zeggen tegen onszelf en het leven met alles wat het brengt.

Liefde.
Liefde oordeelt niet
Liefde is een helende kracht die een diepe waarheid naar boven haalt vanuit zuiverheid, mildheid en compassie. Liefde vergelijkt niet en bedekt niet.
Liefde laat zien hoe en waar verantwoordelijkheid moet worden genomen voor daden ,voor de pijn, voor verdriet omdat er daardoor een oplossing bereikt kan worden voor problemen.
Liefde moet blijven stromen om problemen op te lossen dus ook als het leven grote problemen met zich mee brengt.
Dus in uw familie heeft iedereen recht om erbij te horen( de overledenen en ook de mensen die het altijd hebben gedaan)
Dat geven en nemen in evenwicht is.
Dat een ieder op zijn eigen plaats staat.

Wij moeten ons ook realiseren dat respectvolle aandacht(attentie) en intentie ook krachten zijn die wij nodig hebben om te genezen of om balans te vinden te vinden in ons leven.
Een ander belangrijk bestanddeel van familierelaties is de echte interesse in de ander ongeacht wat jij van de ander vindt. Echte interesse is van belang wanneer wij de ander willen /moeten vergeven en ook in de dagelijks omgang met elkaar. Echte interesse moet vanuit het hart komen, want dan ga je de schoonheid van de ander ontdekken . Echte interesse leidt tot een gesprek van hart tot hart waarbij jij je niet meer verschuilt achter uiterlijk lawaai maar je geeft jezelf aan de ander, dus je ontmoet de ander.
Echte interesse in de ander is dus in staat ons in liefde met elkaar te verbinden.
Interesse in de ander maakt ons verdraagzamer. Deze verdraagzaamheid vergroot ons vermogen om te kunnen vergeven.

Vergeven is een handeling die veel van ons vraagt. Om te kunnen vergeven moeten wij beseffen dat woorden die wij uitspreken een traumatische gevolg kunnen hebben op anderen. Om te vergeven moeten wij weten dat alles wat wij denken ,maar ook alles wat wij zeggen een bepaalde uitwerking heeft op de ander en zelfs op het totale leven op aarde. Wij moeten ons bewust zijn van elk woord dat uitgesproken wordt. Denk maar terug aan de dag toen iemand een onaardige of botte of liefdeloze opmerking maakte, hoeveel pijn dat deed en hoe lang je erover deed om het te vergeten .

Mijn oproep is zodra je een negatieve gedachte of woorden over je familie hebt realiseer je dat jij daarmee bij de ander dezelfde pijn oproept en dat er ook veel tijd erover heen moet gaan om het te verwerken. Leer naar jezelf kijken, vergeef de ander, laat dingen die je angstig maken los, maak jezelf zacht van binnen door oude boosheid en verbittering te laten smelten.
Door aan jezelf te werken kan je werken aan verbinding . Met behulp van verbinding zijn wij in staat om ons bewust te zijn van wat wij aan de ander doen wij aan ons zelf doen. Verbinden is een nieuwe manier van met elkaar omgaan waarbij aandacht en de goede intenties centraal staan.

Ik wens u oprecht succes met uw relaties, uw familie en een ieder die voor u belangrijk is.

Bronnen:
Hellinger,B. De verborgen dynamiek van familiebanden.
Prana (2012) tijdschrift voor spiritualiteit en de randgebieden van de wetenschap.
Stolp, H.(2005) De helende kracht van vergeving. Deventer: Ank- Hermes bv

Comments are closed.